Shop Floor Control

De markt is turbulent. Dagelijks worden geplande start- en einddata van orders of projecten verschoven. Dat vraagt om snel schakelen en goed communiceren met de werkvloer. Dit om verwarring en fouten te voorkomen. Ridder iQ Shop Floor Control is de oplossing. Hiermee stuurt u de werkvloer papierloos aan. U heeft realtime inzicht heeft in de geplande werkzaamheden en in de status van orders en projecten. Uw medewerkers hebben inzicht in de uit te voeren werkzaamheden.
Ridder iQ Shop Floor Control verhoogt de productiviteit en verlaagt de administratiekosten.

Voor papierloos aansturen
Ridder iQ Shop Floor Control is bedoeld voor maakbedrijven die hun werkvloer papierloos willen aansturen en direct inzicht wensen in de geplande werkzaamheden en de status van orders.

Zo werkt Ridder iQ Shop Floor Control

Werkzaamheden aangeven per medewerker
Uw werkvoorbereider kan per medewerker de werkzaamheden tot in detail aangeven en de kwalificaties toekennen. U kunt Shopfloor Control schermen neerzetten op kritieke logistieke punten in de productieomgeving. Op die manier heeft iedere medewerker digitaal inzicht in zijn werkzaamheden, per machine of werkplek en per startdatum en/of starttijd. Dit vervangt de servicebonnen op papier. De medewerker weet welke bewerking hij moet uitvoeren, welke materialen zijn toegekend, wat de vorige bewerking was en wat de volgende is. Hij kan ook de werktekening inzien. De uren zijn te verantwoorden op order (project, werknemer en bewerking).

Stel- en bewerktijden
In Ridder iQ Shop Floor Control kunt u stel- en bewerkingstijden apart opstarten. Daardoor zijn in de nacalculatie de juiste stel- en bewerkingstijden inzichtelijk. U kunt ook tegelijkertijd stellen en bewerken. Dan wordt de juiste verhouding op de nacalculatie geboekt, op basis van de voorgecalculeerde tijden.

In productie
Als een medewerker de bewerking start, dan verandert de status van de bewerkingsregel in Ridder iQ Shop Floor Control in ‘in productie’. Is een bewerking gereed of gedeeltelijk gereed, dan meldt de module dit. Ridder iQ verantwoordt direct de gespendeerde uren op de bewerking en order.

Stapelen
In Ridder iQ Shop Floor Control start u meerdere orders met dezelfde bewerking tegelijkertijd op (‘stapelen’). Meldt een medewerker een stapel gereed, dan wordt de gespendeerde tijd automatisch geboekt op de betreffende orders. Dit gebeurt naar ratio op basis van de voorcalculatie.

 

Ridder iQ Workshop

21 maart 2018
12:00
Ridder Data Systems ,Zele
Meer informatie en aanmelden

Neem contact op met onze specialist

Wouter Fonteyn
w.fonteyn@ridderdatasystems.be
+32 (0) 52 57 88 44


Andere oplossingen

Barcode uren

Barcode uren

Direct inzicht in uw productie door middel van barcodescanners die bewerkingen in de productie registreren.

Projectplanning

Projectplanning

Realtime inzicht in uw lopende projecten. Bewaak uw mijlpalen, houd zicht op uw resources en uw materiaalstatus.

Partijregistratie

Traceability

Volledige traceerbaarheid van alle ruwe materialen en grondstoffen gebruikt in uw eindproducten